RhinoGuard Steel GateKeeper

RhinoGuard® Steel GateKeeper ™ gir midlertidige beskyttese for en rekke bruksområder som muskikk events ,markeder eller sportsbegivenheter. GateKeeper er vellykket krasjtestet etter IWA 14.1 standard, og gir beskyttelse mot kjøretøyer opp til 2,5 tonn som kjører opp til 30 km / h. Den testede løsningen er publikumsvennlig, rask og montere uten å måtte feste dette til bakken som de fleste andre løsningene på markedet. GateKeeper sikrer din event for uønsket trafikk av kjøretøy.

 

Relaterte dokumenter