Tjenester

NOS kan bistå våre kunder i hele prosessen fra ide og planlegging til igangsetting, samt med den etterfølgende servicen.

Vårt personale har god kunnskap om lover og regler, bransjestandarder, tekniske aspekt og gjennomføring hva gjelder deres områdesikring, og bistår gjerne i prosessen med valg av deres områdesikring.

Montasje

Ny montasje av porter, gjerde, bommer, pullerter, rotasjonsporter og sperretrinn.

Reparasjon

Vi reparerer alt av ødelagte gjerder, skyveporter, manuelle porter, bommer osv. Ta kontakt.

Service

Av slagporter, skyve porter, hurtig porter, bommer, wedger/sperretrinn og pullerter. Vi kan også tilby serviceavtale på produktene med intervaller som passer for produktene.

Forsikringsskader

Vi utfører prisoverslag og reparasjon på porter, gjerde, bommer osv.

Montasje

Ny montasje av porter, gjerde, bommer, pullerter, rotasjonsporter og sperretrinn.

Reparasjon

Vi reparerer alt av ødelagte gjerder, skyveporter, manuelle porter, bommer osv. Ta kontakt.

Service

Av slagporter, skyve porter, hurtig porter, bommer, wedger/sperretrinn og pullerter. Vi kan også tilby serviceavtale på produktene med intervaller som passer for produktene.

Forsikringsskader

Vi utfører prisoverslag og reparasjon på porter, gjerde, bommer osv.

Vi kan bistå våre kunder i hele prosessen

Fra ide og planlegging til igangsetting, samt med den etterfølgende servicen.