GlasStile S

Denne porten har et sofistikert utseende, er helt lydløs og gir enkel passasje samtidig med høy gjennomstrømning.

Den er designet for å redusere barriereeffekten og skape en velkommen astmosfære.

GlasStile S er konstruert i rustfritt stål og har et bredt utvalg av glassdimensjoner.

Ved mottak av signal for åpning, vil porten åpnes 90° vekk fra signalretningen.