Fast Pullert Tiso

Faste pullerter blir mye brukt til å hindre kjøretøy adgang, samt administrering av parkering på sikrede områder.

Denne typen pullerter er mye brukt i forskjellige urbane konsepter.

Faste parkerings pullerter er ikke egnet som anti-terror produkter, men er godt egnet til å styre trafikken.

Pullertene er godt egnet til å skille av områder for myke traffikanter, parkering nær kjøpesentre, kontor bygninger, offentlige institusjoner og private områder.

Finnes i forskjellige størrelser.

Relaterte dokumenter